Paskolos

Paskolos skirtos jūsų tylioms mintims, kurių niekados neišsakote vienas kitam. Kai pernelyg simboliškai ir metaforiškai kalbatės apie ateitį, taip ir nepajudate iš tos pačios gyvenimo duobės. Ar ilgam čia įstrigote? Jei vienas iš jūsų nejuda į priekį, kita nešti visą naštą tik sunkiau. Panašiai atrodo bei vyksta ir finansiniai iššūkiai. Jei esate įstrigę finansinėse skolose ir negalite pajudėt iš šios asmeninio bankroto duobės, galite kreiptis į bankus, greitųjų kreditų įmones. Kiti kartas tikisi pagalbos ir iš artimųjų, tačiau artimųjų paskola ir pinigai gali tik išsikirti jus o ne suvienyti. Geriausi skolintojai, nešališki ir objektyvūs kreditoriai. Todėl ieškodami paramos, jos nerasite artimųjų rate,o jie ir rasite, greitai tuos artimuosius ir ryšį su jais prarasite. Juk materialumas ir pinigai išskiria net ir stipriausiai sulipusius žmones.

Kai negalite pasitikėti vienas kitu, paskolos jums padės pasitikėti savimi. Šiuo metu viskas laikina, meilė, menas, žemės planeta ir mes. Gyvendami tarp žmonių, negalime pabėgti vienas nuo kito, bet ir vienas kitu neišmokstame pasitikėti. Mes tyliai, savyje planuojame ateitį, pykstame ant savęs ir nenusisekusio gyvenimo, bet taip ir neišdrįstame vienas kitam padėti išlipti iš finansinės duobės. Daužydamiesi vienas į kitą ir į šonus, atsiduriame ten pati. Kai nematote būdo kaip išlipti iš skolų, neįgyvendintų galimybių ir begalinio troškimo, pasikliaukite finansinėmis ir profesionaliomis paskolomis.

Tokios paskolos naujoms galimybėms ir visų materialinių troškimų įgyvendinimui, padės susitvarkyti ir su asmeninėmis-dvasinėmis problemomis. Dauguma pykčių šeimoje prasideda dėl finansinių nepriteklių ar niekaip neprasidedančio gyvenimo. Mes nuolatos nusivylę visais neįgyvendintais troškimais, todėl kaltiname vienas kitą. Bergždžios pastangos judėti į priekį ir nuolatinis stumdymasis pirmyn ir atgal. Nors dažniausiai grįžtame atgal, arba stovime vietoje. Todėl norėdami judėti turimi sulaukti tam tikros paskatos ir paramos, profesionalūs ir asmeniškai nesuorientuoti skolintojai, taps ne tik jūsų finansiniais globėjais, bet galbūt padės išspręsti ir asmenines problemas ir nesutarimus.

Pinigai valdo pasaulį ir mes esame jų užvaldyti. Nepriteklius ir nepalankiai susiklosčiusios situacijos mus gramzdina į neviltį, ar visą laiką taip bus? Paskolos, tai patogi išeitis iš šio liūno, arba kopėčios, kurios padės lipti aukštyn. Juk visi trokštame finansinio saugumo sau ir savo atžaloms. Tačiau kodėl mūsų pasaulį valdo tik pinigai? Mes patys nustatėme vertes, sukūrėme visą finansinę sistemą, kurioje kartais taip sunku nepasiklysti. Vis tik tinkamas orientyras padės eiti tinkama kryptimi. Nes mūsų panėtoje viskas nuperkama. Be finansinio pagrindo nuolatos svyruotumėt ir bijotumėt žengti bent vieną žingsnį. Troškimais ir vartojimu varomas mūsų gyvenimo variklis, skatina mus siekti daugiau ir kilti aukščiau. Todėl nepasitenkinkite tik minimaliais poreikiais, juk esate verti daugiau.

Paskolos skirtos ne tik materialiniam turtui įsigyti, jos padeda sukurti tam galimybių ir bendravimo erdvę. Juk visoms pramogoms reikia ir tam tikro finansinio indėlio. Visi komunikacijos prietaisai, kuriais susisiekiame vienas su kitu yra mokami. Todėl ir mūsų bendravimas mokamas ir perkamas. Mes parduodame save ir savo gyvenimą. Kad ir kokie idealistai būtume, neišgyvensime tik idėjomis. Net ir norėdami jas realizuotu turėsime ieškoti finansinės paramos. Taigi save tik apgaudinėjame, sakydami, jog kreditai ir skolinimasis mus įkalina. Iš tikrųjų esame savo pačių susikurto kalėjimo gyventojai. Ribodami ir apsistatydami save sienomis, taip ir neišbandoma visų, gyvenimo siūlomų, galimybių. Jums tereikia nebijoti kopti paskolų kopėčiomis ir kurti naujas galimybes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>